Chi tiết sản phẩm đặt hàng

Chọn một phương pháp

Làm phân xanh (Composting)

FROM
$49 .50
Giá Bán Lẻ Đề Xuất
$99.95

Trong thùng làm phân xanh (compost bin), vi sinh vật thở không khí sẽ phân hủy chất thải và thải ra nhiệt. Thùng làm phân xanh (compost bin) có thể giải quyết lượng thực phẩm thải bỏ nhiều hơn so với thùng nuôi trùng/giun (worm farm). Quý vị sẽ cần có chỗ trống và cây cành để trộn vào thực phẩm thải bỏ.

Một thùng làm phân xanh (compost bin) là phù hợp nếu quý vị:

 • có rác (cây cành) từ vườn tược cũng như thực phẩm thải bỏ
 • có chỗ trống trên mặt đất, cát, sỏi để đặt thùng làm phân xanh
 • gia đình đông người gồm từ bốn người trở lên

Những lợi ích của thùng làm phân xanh (compost bin) là: 

 • quý vị có thể bỏ nhiều loại thực phẩm và vật liệu khác vào thùng hơn so với thùng nuôi trùng/giun (worm farm) (chẳng hạn như tỏi, hành tây, cam quýt, và cây cành)
 • chịu nóng vào những đợt nóng bức
 • quý vị có thể bỏ lượng lớn vật liệu vào thùng và thùng làm phân xanh sẽ hoạt động ở mức tối đa ngay sau khi quý vị thiết lập nó
See benefits

Nuôi trùng/giun (Wormfarming)

FROM
$49 .95
Giá Bán Lẻ Đề Xuất
$110.00

Những con trùng/giun trong thùng nuôi trùng/giun sẽ phân hủy thực phẩm thải bỏ bằng cách ăn các vi sinh vật ăn thức ăn của quý vị. Thùng nuôi trùng/giun hoạt động tốt cho người cư ngụ trong căn hộ và trẻ em rất thích. Quý vị cần phải có vị trí có mái che để đặt thùng nuôi trùng/giun và không thể giải quyết nhiều vật liệu như thùng làm phân xanh (compost bin). Các loại vật liệu quý vị có thể bỏ vào thùng nuôi trùng/giun (worm farm) cũng hạn chế hơn so với thùng làm phân xanh (compost bin).

Chọn thùng nuôi trùng/giun (worm farm) nếu quý vị:

 • không thường xuyên có nhiều cây cành 
 • cư ngụ trong căn hộ hoặc không có chỗ trống trên mặt đất, cát, sỏi để đặt thùng làm phân xanh
 • gia đình ít người (dưới 4 người) hoặc quý vị không thải bỏ nhiều thực phẩm

Những lợi ích của thùng nuôi trùng/giun (worm farm) là: 

 • phân bón lỏng (là sản phẩm chính) từ thùng nuôi trùng/giun (worm farm) của quý vị dễ sử dụng cho khu vườn của quý vị 
 • quý vị có thể đặt thùng nuôi trùng/giun trong sân, trên ban-công hoặc trong nhà
See benefits