Nhận giảm giá tới 50% Giá Bán lẻ Đề xuất cho một thùng nuôi trùng/giun, thùng bokashi hoặc thùng làm phân xanh.

Tham gia một phong trào đang phát triển nở rộ để làm phân xanh tại nhà - cắt giảm lượng rác thải của quý vị đi một nửa, giảm dấu chân cacbon, và làm đất & phân bón màu mỡ bằng cách tái chế các thức ăn thải bỏ của quý vị.

Khuyến mại 1Grab your discount!

Giảm giá lên tới 50% Giá Bán lẻ Đề xuất trong các đô thị lớn & các khu vực lân cận.

Bài hướng dẫn 2Học bài hướng dẫn

Học tất cả những gì quý vị cần biết về cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun trong chưa tới 10 phút. 

Bài kiểm tra 3Làm bài kiểm tra

Hãy trắc nghiệm kiến ​​thức bằng bài kiểm tra ngắn gọn của chúng tôi trước khi quý vị mua hàng giảm giá.