Nuôi trùng/giun (Wormfarming)

 1. CÂU HỎI
  1

  Thùng nuôi trùng/giun cần: Che mưa nắng, Thực phẩm, Không khí và:

 2. CÂU HỎI
  2

  Nếu quý vị đi chơi xa trong một vài tuần, quý vị nên:

 3. CÂU HỎI
  3

  Trùng/giun thích ăn tất cả những thứ dưới đây:

 4. CÂU HỎI
  4

  Nếu trùng/giun không ăn nhiều:

 5. CÂU HỎI
  5

  Trùng/giun sẽ ăn thức ăn nhanh hơn:

 6. CÂU HỎI
  6

  Phân trùng/giun:

NỘP >