Chi tiết sản phẩm đặt hàng

Chọn một phương pháp

Choose whether a compost bin, worm farm, or bokashi bin is right for you based on your volume and type of food/garden waste, available space, and budget.

If you would like help choosing your product, click on the chat bot button right and select Send Message.

Làm phân xanh (Composting)

FROM
$19 .90
Lưu $80 .05 $99.95 Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Compost bins retain heat to speed up the process via above ground, partially buried, or rotating chambers.

 • Processes lots of food scraps (limit meat and diary).
 • Above ground and tumblers compost garden waste too.
 • Low maintenance.Produces rich harvestable compost for your garden and the sourrounding soil, plus tumblers produce liquid fertiliser.

See benefits

Nuôi trùng/giun (Wormfarming)

FROM
$39 .90
Lưu $70 .10 $110.00 Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Những con trùng/giun trong thùng nuôi trùng/giun sẽ phân hủy thực phẩm thải bỏ bằng cách ăn các vi sinh vật ăn thức ăn của quý vị. Thùng nuôi trùng/giun hoạt động tốt cho người cư ngụ trong căn hộ và trẻ em rất thích. Quý vị cần phải có vị trí có mái che để đặt thùng nuôi trùng/giun và không thể giải quyết nhiều vật liệu như thùng làm phân xanh (compost bin). Các loại vật liệu quý vị có thể bỏ vào thùng nuôi trùng/giun (worm farm) cũng hạn chế hơn so với thùng làm phân xanh (compost bin).

Chọn thùng nuôi trùng/giun (worm farm) nếu quý vị:

 • không thường xuyên có nhiều cây cành 
 • cư ngụ trong căn hộ hoặc không có chỗ trống trên mặt đất, cát, sỏi để đặt thùng làm phân xanh
 • gia đình ít người (dưới 4 người) hoặc quý vị không thải bỏ nhiều thực phẩm

Những lợi ích của thùng nuôi trùng/giun (worm farm) là: 

 • phân bón lỏng (là sản phẩm chính) từ thùng nuôi trùng/giun (worm farm) của quý vị dễ sử dụng cho khu vườn của quý vị 
 • quý vị có thể đặt thùng nuôi trùng/giun trong sân, trên ban-công hoặc trong nhà
See benefits

Bokashi

FROM
$19 .90
Lưu $55 .10 $75.00 Giá Bán Lẻ Đề Xuất

Phương pháp làm phân xanh Bokashi sử dụng biện pháp lên men để ủ thức ăn thải bỏ trong một thùng kín hơi. Rác thải sẽ phân hủy mà không có mùi khó chịu hoặc thu hút côn trùng. Phương pháp này rất phù hợp với các hộ gia đình nhỏ với không gian hạn chế.

Phương pháp làm phân xanh Bokashi là phù hợp nếu quý vị: 

 • sống trong một căn hộ
 • làm việc trong một văn phòng có bếp ăn
 • có chỗ để sau đó chôn hoặc làm loại phân bón bán rắn (một mảnh vườn trồng rau, thùng làm phân xanh hoặc một khu vườn cộng đồng)

Một vài trong số nhiều lợi ích của phương pháp này là: 

 • Nếu nó không có mùi, quý vị có thể để nó trong bếp
 • Nó có thể xử lý được thịt, sản phẩm bơ sữa,các giống cam quýt, và hành; đây là những thứ mà trùng/giun không thích
 • phân bón dạng lỏng rất dễ thu hoạch
See benefits