Các sản phẩm

Cắt giảm một nửa lượng rác thải của quý vị với các thùng làm phân xanh, thùng nuôi trùng giun và thùng bokashi ở mức giảm giá lên tới 40% giá bán lẻ đề xuất (có các mức giảm giá cao hơn thông qua các hội đồng địa phương - kiểm tra liệu quý vị có hội đủ điều kiện không ở dưới đây).

Có sẵn Giảm giá của Hội đồng

Có sẵn Giảm giá của Hội đồng

Sản phẩm của chúng tôi được giảm giá tới 40% Giá bán lẻ đề xuất. Quý vị có thể đủ điều kiện để nhận giảm giá thêm từ hội đồng của quý vị.

Chúng tôi sử dụng địa chỉ của quý vị để tìm hội đồng địa phương của quý vị để hiển thị cho quý vị thấy các sản phẩm và các giảm giá quý vị có đủ điều kiện nhận. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ của quý vị một cách ẩn danh để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và các hội đồng đối tác của chúng tôi. Nếu quý vị cũng cung cấp địa chỉ email của mình, chúng tôi thỉnh thoảng có thể liên lạc với quý vị để thông báo các ưu đãi đặc biệt và cập nhật thông tin. Quý vị có thể yêu cầu xóa địa chỉ của mình khỏi hệ thống của chúng tôi và/hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Tại sao bạn cần địa chỉ của tôi?