Câu hỏi thông thường

Trang mạng này dành cho ai?

Cư dân của các hội đồng thành phố có tham gia chương trình này, muốn tái chế thực phẩm thải bỏ của họ, sản xuất đất và phân bón tại nhà và góp phần gìn giữ môi trường.

Nội dung bài hướng dẫn là gì?  

Chúng tôi có ba bài hướng dẫn, một bài về thùng làm phân xanh, một bài về thùng nuôi trùng/giun và một bài về các thùng bokashi. Các bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị những kỹ năng thực tế để thiết lập thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) và duy trì chúng suôn sẻ. 

Cách để tôi nhận được thùng làm phân xanh (compost bin), thùng nuôi trùng/giun (worm farm) hoặc thùng bokashi? 

  1. Quý vị phải là cư dân của hội đồng có tham gia chương trình mới hội đủ điều kiện. 
  2. * Chọn trong số các thùng làm phân xanh, thùng nuôi trùng/giun hoặc thùng bokashi giảm giá mà hội đồng của quý vị có bán. 
  3. Xác nhận đơn đặt hàng và sử dụng phiếu an toàn của chúng tôi trên mạng Internet để trả tiền bằng thẻ tín dụng.

** Xin lưu ý mỗi hộ gia đình chỉ đủ hội điều kiện mua một thùng làm phân xanh (compost bin), một thùng nuôi trùng/giun (worm farm), hoặc một thùng bokashi. 

Nếu tôi làm bài kiểm tra không đạt yêu cầu thì sao? 

Quý vị có thể làm bài kiểm tra bao nhiêu lần cũng được để trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Nếu gặp khó khăn, chúng tôi khuyên quý vị quay lại bài hướng dẫn để tìm câu trả lời.

Tôi có phải làm điều gì khác nữa để Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” hay không? 

Chúng tôi khuyến khích quý vị đánh dấu vào ô “Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” khi quý vị đăng ký để nhận sản phẩm của quý vị. 

Quý vị không bắt buộc phải tham gia bất kỳ chương trình hoặc tổ chức nào khác, nhưng quý vị sẽ có thể được trợ giúp nhiều hơn và có thể nhận được các khuyến mãi đặc biệt hay lời mời đến dự các sự kiện và hội thảo liên quan đến việc làm phân xanh, làm vườn, nấu ăn và nguồn thực phẩm bền vững. Mục đích Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là xây dựng cộng đồng và trợ giúp các dự án vườn tược trong khu láng giềng, vì vậy quý vị cũng có thể được mời tham gia các sự kiện xã hội và buổi tụ họp. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị bản câu hỏi thăm dò ý kiến hàng năm để giúp chúng tôi cải tiến chương trình.

Tôi có thể mua một thùng nuôi trùng/giun (worm farm), một thùng làm phân xanh (compost bin) và một thùng bokashi hay không?

Chắc chắn rồi! Sử dụng một hoặc kết hợp các loại thùng đều có lợi bởi vì từng loại đều có lợi ích của chúng. Các thùng Bokashi sẽ đặc biệt có lợi nếu quý vị có một thùng nuôi trùng/giun hoặc một thùng làm phân xanh đi kèm với nó.

Tôi có thể mua thùng nuôi trùng/giun (worm farm), thùng làm phân xanh (compost bin), và thùng bokashi không?

Chắc chắn rồi! Sử dụng một hoặc kết hợp các loại thùng đều có lợi bởi vì từng loại đều có lợi ích của chúng. Các thùng Bokashi sẽ đặc biệt có lợi nếu quý vị có một thùng nuôi trùng/giun hoặc một thùng làm phân xanh đi kèm với nó.

Nếu tôi cư ngụ trong căn hộ không có ban công hoặc vườn tược thì sao? 

Thùng Bokashi và thùng nuôi trùng/giun (worm farm) rất phù hợp để sử dụng trong nhà và tốt nhất nên đặt ở không gian mát và khô và dễ tiếp cận khi quý vị chuẩn bị thức ăn để quý vị có thể vứt rác thải thẳng vào trong thùng. Hãy sử dụng loại nước hữu cơ 100% được sản xuất ra từ thùng (pha loãng nó trước tiên) làm phân bón cho các cây trồng của quý vị! 

Ngoài ra, quý vị có thể đặt một thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) ở khu vực công cộng của tòa nhà. Hãy bàn với hàng xóm, sau đó nói chuyện với ban quản trị sở hữu chủ (body corporate) hay người quản lý dãy căn hộ của quý vị để xin họ chấp thuận. Sau đó quý vị có thể mua các sản phẩm này cho khu nhà của quý vị thông qua trang mạng này. 

Tôi có thể làm gì khác? 

Truy cập trang mạng Love Food, Hate Waste để học cách quý vị có thể giảm thiểu lượng thức ăn trở thành thực phẩm thải bỏ ngay từ đầu.

Sơ lược về Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh

Mục đích của Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là tạo điều kiện dễ dàng cho dân chúng Úc biến thực phẩm thải bỏ thành đất màu mỡ và phân bón lỏng tại nhà và giảm lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi. Vì khoảng phân nửa những gì các hộ gia đình trung bình ở Úc thải ra là các chất hữu cơ có thể làm phân xanh được, sử dụng hệ thống làm phân xanh tại nhà làm giảm đáng kể lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi, đồng thời làm giảm tác động của chúng ta đối với vấn đề Khí hậu Biến đổi vì thực phẩm thải bỏ sẽ thải ra khí nhà kính có hại khi nó phân hủy trong bãi rác.

Doanh nghiệp xã hội Revolution Apps là doanh nghiệp điều hành Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh trên mạng Internet, hợp tác với các hội đồng thành phố địa phương trên khắp nước Úc để cung cấp cho cư dân thiết bị và kỹ năng cần thiết để thiết lập thùng làm phân xanh hay thùng nuôi trùng/giun thành công tại nhà.

Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh bắt đầu như là một sáng kiến ​​cộng đồng của các hội đồng thành phố địa phương để tìm cách giảm thiểu tác động bất lợi lên môi trường và kinh tế vì lượng rác dân cư thải ra bãi rác bồi. Vào năm 2009, ba hội đồng thành phố của vùng dân cư miền Đông Sydney (Waverley, Randwick và Woollahra) đã phát động chương trình thí điểm với ngân khoản tài trợ của NSW EPA. Revolution App đã hợp tác với các hội đồng thành phố này để phát động chương trình trên toàn quốc vào năm 2011. 

Liên lạc với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về làm phân xanh (composting), nuôi trùng/giun (worm farming) hay môi trường, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo chi tiết dưới đây.

Thư điện tử (Email)[email protected]

Điện thoại(02) 9843 0555