Tái chế thực phẩm thải bỏ

Được hội đồng thành phố bán thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm giá và giảm một nửa lượng rác quý vị thải bỏ ra bãi rác bồi.

Làm phân xanh tại nhà không khó và tránh đổ thực phẩm thải bỏ ra bãi rác bồi, nơi chúng thải ra khí nhà kính có hại khi chúng phân hủy. Bài hướng dẫn ngắn gọn của chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách thức tái chế thực phẩm thải bỏ, giảm tác động của quý vị lên môi trường và sản xuất phân bón màu mỡ cho khu vườn của quý vị.

Cư dân hội đủ điều kiện được mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm 80% giá RRP, và giao hàng MIỄN PHÍ.

Bài hướng dẫn 1Học bài hướng dẫn

Học tất cả những gì quý vị cần biết về cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun trong chưa tới 15 phút. 

Bài kiểm tra 2Làm bài kiểm tra

Hãy trắc nghiệm kiến ​​thức bằng bài kiểm tra ngắn gọn của chúng tôi trước khi quý vị mua hàng giảm giá. 

Khuyến mại 3Xin mua hàng giảm giá

Mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm giá. 

Giảm 80% giá RRP + Giao hàng MIỄN PHÍ.