Tái chế thực phẩm thải bỏ

Các cư dân của thành phố Whitehorse - nhận GIẢM GIÁ 60% giá bán lẻ của một thùng làm phân xanh, thùng nuôi trùng/giun (có cả giun!) hoặc thùng bokashi từ hội đồng của quý vị để cắt giảm một nửa lượng rác thải của quý vị.

Tham gia một phong trào đang phát triển nở rộ để làm phân xanh tại nhà - cắt giảm lượng rác thải của quý vị đi một nửa, giảm dấu chân cacbon, và làm đất & phân bón màu mỡ bằng cách tái chế các thức ăn thải bỏ của quý vị. Hãy nhận sản phẩm của quý vị, học cách sử dụng nó thông qua các bài hướng dẫn trực tuyến nhanh gọn của chúng tôi, và bắt đầu sản xuất đất thôi!

Khuyến mại 1Xin mua hàng giảm giá

Mức GIẢM GIÁ 860% nhờ hỗ trợ của Thành phố Whitehorse!

Bài hướng dẫn 2Học bài hướng dẫn

Học tất cả những gì quý vị cần biết về cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun trong chưa tới 10 phút. 

Bài kiểm tra 3Làm bài kiểm tra

Hãy trắc nghiệm kiến ​​thức bằng bài kiểm tra ngắn gọn của chúng tôi trước khi quý vị mua hàng giảm giá.