Sơ lược về Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh

Mục đích của Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là tạo điều kiện dễ dàng cho dân chúng Úc biến thực phẩm thải bỏ thành đất màu mỡ và phân bón lỏng tại nhà và giảm lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi. Vì khoảng phân nửa những gì các hộ gia đình trung bình ở Úc thải ra là các chất hữu cơ có thể làm phân xanh được, sử dụng hệ thống làm phân xanh tại nhà làm giảm đáng kể lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi, đồng thời làm giảm tác động của chúng ta đối với vấn đề Khí hậu Biến đổi vì thực phẩm thải bỏ sẽ thải ra khí nhà kính có hại khi nó phân hủy trong bãi rác.

Doanh nghiệp xã hội Revolution Apps là doanh nghiệp điều hành Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh trên mạng Internet, hợp tác với các hội đồng thành phố địa phương trên khắp nước Úc để cung cấp cho cư dân thiết bị và kỹ năng cần thiết để thiết lập thùng làm phân xanh hay thùng nuôi trùng/giun thành công tại nhà.

Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh bắt đầu như là một sáng kiến ​​cộng đồng của các hội đồng thành phố địa phương để tìm cách giảm thiểu tác động bất lợi lên môi trường và kinh tế vì lượng rác dân cư thải ra bãi rác bồi. Vào năm 2009, ba hội đồng thành phố của vùng dân cư miền Đông Sydney (Waverley, Randwick và Woollahra) đã phát động chương trình thí điểm với ngân khoản tài trợ của NSW EPA. Revolution App đã hợp tác với các hội đồng thành phố này để phát động chương trình trên toàn quốc vào năm 2011. 

Willoughby City Council

The average Willoughby City Council red lid garbage bin consists of 46% food scraps. When these are transported to landfill they rot under anaerobic conditions to form harmful greenhouse gases. Home composting or wormfarming is an easy, fun and important way of reducing the volume of these materials going to landfill, cutting down on the associated greenhouse gases and returning valuable nutrients to the soil. By increasing the number of households that compost in our area we can reduce our ecological footprint and improve our local environment and community. The Compost Revolution includes the following components:

  • half price compost bins or wormfarm for residents of Willoughby City Council who complete the on-line tutorial or attend a FREE composting and wormfarming workshop.
  • Workshops on related themes such as organic gardening & cooking to avoid food waste.
  • Q&A section on www.reduceyourfootprint.com.au for people to ask (and answer) questions or for support for composting projects.
  • Events to celebrate community action, network and socialise.

To learn more about the Compost Revolution, visit the Compost Revolution project page.

Liên lạc với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về làm phân xanh (composting), nuôi trùng/giun (worm farming) hay môi trường, quý vị có thể liên lạc với chúng tôi theo chi tiết dưới đây.

Thư điện tử (Email)[email protected]

Điện thoại: (02) 9777 7730