Sơ lược về Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh

Mục đích của Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là tạo điều kiện dễ dàng cho dân chúng Úc biến thực phẩm thải bỏ thành đất màu mỡ và phân bón lỏng tại nhà và giảm lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi. Vì khoảng phân nửa những gì các hộ gia đình trung bình ở Úc thải ra là các chất hữu cơ có thể làm phân xanh được, sử dụng hệ thống làm phân xanh tại nhà làm giảm đáng kể lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi, đồng thời làm giảm tác động của chúng ta đối với vấn đề Khí hậu Biến đổi vì thực phẩm thải bỏ sẽ thải ra khí nhà kính có hại khi nó phân hủy trong bãi rác.

Doanh nghiệp xã hội Revolution Apps là doanh nghiệp điều hành Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh trên mạng Internet, hợp tác với các hội đồng thành phố địa phương trên khắp nước Úc để cung cấp cho cư dân thiết bị và kỹ năng cần thiết để thiết lập thùng làm phân xanh hay thùng nuôi trùng/giun thành công tại nhà.

Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh bắt đầu như là một sáng kiến cộng đồng của các hội đồng thành phố địa phương để tìm cách giảm thiểu tác động bất lợi lên môi trường và kinh tế vì lượng rác dân cư thải ra bãi rác bồi. Vào năm 2009, ba hội đồng thành phố của vùng dân cư miền Đông Sydney (Waverley, Randwick và Woollahra) đã phát động chương trình thí điểm với ngân khoản tài trợ của NSW EPA. Revolution App đã hợp tác với các hội đồng thành phố này để phát động chương trình trên toàn quốc vào năm 2011. 

Câu hỏi thông thường

Trang mạng này dành cho ai?

Cư dân của các hội đồng thành phố có tham gia chương trình này, muốn tái chế thực phẩm thải bỏ của họ, sản xuất đất và phân bón tại nhà và góp phần gìn giữ môi trường.

Nội dung bài hướng dẫn là gì? 

Chúng tôi có hai bài hướng dẫn, một bài về thùng làm phân xanh và bài kia về thùng nuôi trùng/giun. Hai bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị những kỹ năng thực tế để thiết lập thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) và duy trì chúng suôn sẻ. 

Cách để tôi nhận được thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm)? 

 1. Quý vị phải là cư dân của hội đồng thành phố có tham gia chương trình mới hội đủ điều kiện. 
 2. Học một trong hai bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra.
 3. Một khi đã đậu bài kiểm tra, quý vị có thể đăng ký.
 4. Chọn trong số các thùng làm phân xanh giảm giá và sản phẩm nuôi trùng/giun hội đồng thành phố của quý vị có bán. 
 5. Xác nhận đơn đặt hàng và sử dụng phiếu an toàn của chúng tôi trên mạng Internet để trả tiền bằng thẻ tín dụng. 

*Xin lưu ý mỗi hộ gia đình chỉ đủ hội điều kiện mua một thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc một thùng nuôi trùng/giun (worm farm). 

Nếu tôi làm bài kiểm tra không đạt yêu cầu thì sao? 

Quý vị có thể làm bài kiểm tra bao nhiêu lần cũng được để trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Nếu gặp khó khăn, chúng tôi khuyên quý vị quay lại bài hướng dẫn để tìm câu trả lời.

Tôi có phải làm bất cứ điều gì khác nếu tôi “Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” hay không? 

Chúng tôi khuyến khích quý vị đánh dấu vào ô “Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” khi quý vị đăng ký để nhận sản phẩm của quý vị. 

Quý vị không bắt buộc phải tham gia bất kỳ chương trình hoặc tổ chức nào khác, nhưng quý vị sẽ có thể được trợ giúp nhiều hơn và có thể nhận được khuyến mãi đặc biệt hay lời mời đến dự các sự kiện và hội thảo liên quan đến làm phân xanh, làm vườn, nấu ăn và nguồn thực phẩm bền vững. Mục đích Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là xây dựng cộng đồng và trợ giúp các dự án vườn tược trong khu láng giềng, vì vậy quý vị cũng có thể được mời tham gia các sự kiện xã hội và buổi tụ họp. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị bản câu hỏi thăm dò ý kiến hàng năm để giúp chúng tôi cải tiến chương trình.

Liệu nhiều hơn một người trong gia đình tôi có thể học bài hướng dẫn hay không? 

Bất cứ ai trong gia đình quý vị cũng có thể học bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra nhiều lần. Tuy nhiên, hộ gia đình quý vị chỉ hội đủ điều kiện được mua một sản phẩm giảm giá qua chương trình Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh của hội đồng thành phố. 

Gia đình tôi có thể có cả thùng nuôi trùng/giun (worm farm) lẫn một thùng làm phân xanh (compost bin) hay không? 

Vâng. Có cả thùng làm phân xanh (compost bin) lẫn thùng nuôi trùng/giun (worm farm) có thể có lợi. Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình chỉ hội đủ điều kiện mua một sản phẩm Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh giảm giá qua chương trình này. Nếu muốn mua sản phẩm thứ hai, quý vị có thể mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) theo giá bình thường từ cửa hàng trên mạng Internet của chúng tôi hoặc tại các cửa hàng vườn tược. 

Nếu tôi cư ngụ trong căn hộ không có ban-công hoặc vườn tược thì sao? 

Quý vị có thể duy trì thùng nuôi trùng/giun (worm farm) trên ban-công, trong nhà để xe, phòng tắm hay nhà bếp của quý vị. Quý vị có thể đem phân bón và phân trùng/giun quý vị làm ra cho hàng xóm, bạn bè hay khu vườn cộng đồng gần đó. 

Ngoài ra, quý vị có thể đặt một thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) ở khu vực công cộng của tòa nhà. Hãy bàn với hàng xóm, sau đó nói chuyện với ban quản trị sở hữu chủ (body corporate) hay người quản lý dãy căn hộ của quý vị để xin họ chấp thuận. Sau đó quý vị có thể mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) cho khu nhà của quý vị tại trang mạng này. 

Tôi có thể tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh nếu tôi không cần thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) mới hay không?

Có, quý vị hãy liên lạc với hội đồng thành phố địa phương và yêu cầu được ghi tên vào danh sách gửi thư Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh.

Nếu tôi đã biết cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun rồi thì sao?

Nếu đã biết cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun, quý vị không cần phải học bài hướng dẫn (dù quý vị có thể học thêm một vài điều và bài học này rất thú vị, vì vậy, chúng tôi khuyên quý vị nên học!). Quý vị vẫn sẽ cần phải làm bài kiểm tra để hội đủ điều kiện mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm giá.

Tôi có thể đến dự buổi hội thảo để tìm hiểu thêm hay không?

Hội đồng thành phố của quý vị có khi sẽ tổ chức hội thảo miễn phí, do đó, quý vị hãy xem phần “Sơ lược” tại trang mạng này để biết thêm thông tin.

Tôi có thể làm những gì khác? 

Truy cập trang mạng Love Food, Hate Waste để học cách quý vị có thể giảm thiểu lượng thức ăn trở thành thực phẩm thải bỏ ngay từ đầu. Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng Food Lovers Republic để tìm hiểu cách quý vị có thể giảm lượng thực phẩm thải bỏ bằng cách lập kế hoạch cho bữa ăn và lập danh sách mua sắm của quý vị. Nếu hội đồng thành phố của quý vị có tham gia chương trình, quý vị cũng sẽ được hưởng khuyến mãi đặc biệt sau khi học bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra.

Contact us

 

Residents

If you have any questions please contact your council. First, find your council by entering your postcode on the home page of this web site. If your council is participating click on the name and then click on Contact Us on your council's Compost Revolution home page. If your council is not listed ask your council to join the Compost Revolution here.

Councils

If you would like to contact Revolution Apps to discuss how you can spark a revolution in your LGA, visit our Council information sectionemail us or call us on 02 9212 3366. 

Scraps for Schools - Nominate your school to receive donations when you compost at home!

Grab a home compost bin, worm farm, or bokashi bin at up to 40% off retail to turn your food scraps into soil and fertiliser - and we'll donate $5 to your school's gardening program. It's that simple!

Gardening and sustainability programs are popping almost every day at schools across Australia. Some are even part of the curriculum! What better way to educate students on the fun, beauty, and responsibility of the cycle of life than by teaching them how to recycle food scraps into soil and fertiliser through composting and worm farming - and then doing the same at home?

This is where Scraps for Schools comes in. As kids get skilled up at school, why not bring their skills to life to make a difference at home? Simply grab a compost bin, worm farm or bokashi bin from your council at anywhere from 40-80% off retail and free delivery (offer varies by council) to start a tradition at home that will pass down through the generations. And for every bin or farm you get, we'll donate money to a school of your choice!

Here's how it works

 1. Nominate your school. (Be sure to chat with the principal or a gardening champion at your school to get their ok.)

2. Email us at [email protected] to get a custom coupon code to track donations.

3. Download the flyer below and write in the coupon code. (Contact us if you need help typing the coupon code onto the flyer.)

4. Spread the word around your school! Get the flyer into the school newsletter, send flyers home with students, post it up in classrooms and hallways, and contact your local newspaper. Most councils are happy to provide schools with printed flyers.

5. There's no limit to donations. Your school gets $5 for every bin or farm purchased with the coupon code. If you purchase 2, your school gets $10!

Talk to your school, get in touch with us, and get started today!

Các tài lieu tải về

Revolutions need heroes – join us!

We're hiring a new support squad team member.

About the revolution ...

Revolution Apps is the social venture which was founded to expand the Compost Revolution nationally to reduce the amount of organics that ends in landfill, while creating more abundant and climate resilient communities. We do this by recruiting households across Australia to join us in recycling our food and garden scraps. We need to keep food out of landfill to reduce emissions and other nasty side effects, and just as importantly, we also need to keep the valuable nutrients from our food scraps in our local soils to ensure the long term well-being of our communities as climate change impacts start to bite. It is our mission to build a movement of people who are the early adopters of this backyard revolution and to eventually engage all Australians in this critical response to climate change and our waste crisis.

Through the Compost Revolution platform we work with councils and other progressive organisations to engage and empower people. Our award-winning service is constantly evolving, and we focus on improving it on a daily basis. While we’re a training and support, marketing, e-commerce and logistics venture operationally – what  is really important is that we’re a team of passionate social impact activists who want to see a better world blossom through our work revolutionising the minds and gardens of Australia.

Our impact so far ...

With the help of over 45,000 revoluionary households we have diverted in excess of 11 MILLION kg of organic 'waste' from landfill and directed that into the top soil of our nation's gardens.  Every household that joins the program diverts an average of 120 kg of food per year. Collectively we've reduced green house gas emissions by nearly 18,000 tonnes of CO² which is the equivalent of taking about 4,000 cars off the road for a year.

That's a good start, but we're by no means satisfied with our impact to date! This year we aim to double our annual recruitment and have plans for scaling up the program to meet the huge challenges facing Australian communities as we tackle our waste and climate change challenges at the local level.

That's where you come in ...

Revolutionary Support Officers are responsible for providing front-line customer service and platform support for the Compost Revolution program. Our commitment to councils when they sign up is that the program will scale without their workload scaling – and your job is to make sure that happens. Recruited residents, like all of us now on the web, expect a seamless online e-commerce experience and help when things go awry. That’s where you step in, fixing issues big and (mostly!) small, going above and beyond to make sure everyone gets the best start possible, as they join us in saving their soil and our planet by recycling their food scraps.

We’re obsessed with retaining people that join the program, because we’re not driven or measured by how many units we sell, but by the communities we help become greener and by the amount of food waste we divert every day (11 MILLION Kg to date!)  We can only do that if we ensure everyone who joins stays on and spreads the word. 

You’ll be organised, professional under fire, optimistic even when the chips are down, a digital native, while having your feet (and hands) firmly planted on –  and in – the ground. That means we’re looking for someone already into and reasonably proficient in composting and worm farming. You don’t need to be Costa, but we need people who know their way around a compost bin, someone who knows the smell of worm tea in the morning and is as passionate about the importance of nurturing our local soil and our communities, through composting, as we are.

Responsibilities

Program Support - pre and post sale inquiries from Councils, their residents and our suppliers (20ish hours/week)

Our main channel for incoming council, customer and supplier support is Intercom - a software platform that allows inquiries to be assigned, tracked, managed and classified using ‘tags’ to ensure accurate reporting of the issues generating inquiries. 

 • Responding to council queries about the admin side of the platform, actioning tasks as required and escalating requests for bug fixes / suggested improvements to functionality
 • Responding to queries that councils have received from residents including advising on delivery status, arranging replacement parts, issuing refunds and communicating product delays
 • Responding to supplier inquiries by actioning tasks as required and escalating issues if needed
 • Assisting with changes to stock (such as supply shortages, delays with product, increases in prices), as well as arranging bulk orders and other ‘out of the ordinary’ deliveries

 

General administration and office support (2-4 hours/week)

 • Providing administrative assistance to the CEO on ad hoc basis
 • Assistance with platform improvements such as testing newly implemented features and bug fixes
 • Monitoring and responding to comments on social media platforms, Facebook and Instagram posts and ad campaigns during staff absences or on an as-needed basis

 Perks

 • Flexible hours (around 20-30 hours per week)
 • Flexible location (preferred Sydney based 2 days per week minimum)
 • Nurturing team environment
 • Opportunity to evolve the role
 • Latest support tech and tools (Mac OS)
 • Free compost gear to try!

Sound like you?

Send us a brief email with subject "REVOLUTIONS NEED HEROES"  sharing why you're passionate about home composting & worm farming and it's importance in fighting the war on waste and climate change.

Share your relevant experience across composting and online customer service support in 5 bullet points and a link to your LinkedIn profile (or CV if you don't have one).

We're looking fwd to hearing from you!