Sơ lược về Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh

Mục đích của Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là tạo điều kiện dễ dàng cho dân chúng Úc biến thực phẩm thải bỏ thành đất màu mỡ và phân bón lỏng tại nhà và giảm lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi. Vì khoảng phân nửa những gì các hộ gia đình trung bình ở Úc thải ra là các chất hữu cơ có thể làm phân xanh được, sử dụng hệ thống làm phân xanh tại nhà làm giảm đáng kể lượng rác chúng ta thải ra bãi rác bồi, đồng thời làm giảm tác động của chúng ta đối với vấn đề Khí hậu Biến đổi vì thực phẩm thải bỏ sẽ thải ra khí nhà kính có hại khi nó phân hủy trong bãi rác.

Doanh nghiệp xã hội Revolution Apps là doanh nghiệp điều hành Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh trên mạng Internet, hợp tác với các hội đồng thành phố địa phương trên khắp nước Úc để cung cấp cho cư dân thiết bị và kỹ năng cần thiết để thiết lập thùng làm phân xanh hay thùng nuôi trùng/giun thành công tại nhà.

Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh bắt đầu như là một sáng kiến cộng đồng của các hội đồng thành phố địa phương để tìm cách giảm thiểu tác động bất lợi lên môi trường và kinh tế vì lượng rác dân cư thải ra bãi rác bồi. Vào năm 2009, ba hội đồng thành phố của vùng dân cư miền Đông Sydney (Waverley, Randwick và Woollahra) đã phát động chương trình thí điểm với ngân khoản tài trợ của NSW EPA. Revolution App đã hợp tác với các hội đồng thành phố này để phát động chương trình trên toàn quốc vào năm 2011. 

Câu hỏi thông thường

Trang mạng này dành cho ai?

Cư dân của các hội đồng thành phố có tham gia chương trình này, muốn tái chế thực phẩm thải bỏ của họ, sản xuất đất và phân bón tại nhà và góp phần gìn giữ môi trường.

Nội dung bài hướng dẫn là gì? 

Chúng tôi có hai bài hướng dẫn, một bài về thùng làm phân xanh và bài kia về thùng nuôi trùng/giun. Hai bài hướng dẫn này sẽ chỉ cho quý vị những kỹ năng thực tế để thiết lập thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) và duy trì chúng suôn sẻ. 

Cách để tôi nhận được thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm)? 

  1. Quý vị phải là cư dân của hội đồng thành phố có tham gia chương trình mới hội đủ điều kiện. 
  2. Học một trong hai bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra.
  3. Một khi đã đậu bài kiểm tra, quý vị có thể đăng ký.
  4. Chọn trong số các thùng làm phân xanh giảm giá và sản phẩm nuôi trùng/giun hội đồng thành phố của quý vị có bán. 
  5. Xác nhận đơn đặt hàng và sử dụng phiếu an toàn của chúng tôi trên mạng Internet để trả tiền bằng thẻ tín dụng. 

*Xin lưu ý mỗi hộ gia đình chỉ đủ hội điều kiện mua một thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc một thùng nuôi trùng/giun (worm farm). 

Nếu tôi làm bài kiểm tra không đạt yêu cầu thì sao? 

Quý vị có thể làm bài kiểm tra bao nhiêu lần cũng được để trả lời đúng tất cả các câu hỏi. Nếu gặp khó khăn, chúng tôi khuyên quý vị quay lại bài hướng dẫn để tìm câu trả lời.

Tôi có phải làm bất cứ điều gì khác nếu tôi “Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” hay không? 

Chúng tôi khuyến khích quý vị đánh dấu vào ô “Tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh” khi quý vị đăng ký để nhận sản phẩm của quý vị. 

Quý vị không bắt buộc phải tham gia bất kỳ chương trình hoặc tổ chức nào khác, nhưng quý vị sẽ có thể được trợ giúp nhiều hơn và có thể nhận được khuyến mãi đặc biệt hay lời mời đến dự các sự kiện và hội thảo liên quan đến làm phân xanh, làm vườn, nấu ăn và nguồn thực phẩm bền vững. Mục đích Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh là xây dựng cộng đồng và trợ giúp các dự án vườn tược trong khu láng giềng, vì vậy quý vị cũng có thể được mời tham gia các sự kiện xã hội và buổi tụ họp. Chúng tôi cũng sẽ gửi cho quý vị bản câu hỏi thăm dò ý kiến hàng năm để giúp chúng tôi cải tiến chương trình.

Liệu nhiều hơn một người trong gia đình tôi có thể học bài hướng dẫn hay không? 

Bất cứ ai trong gia đình quý vị cũng có thể học bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra nhiều lần. Tuy nhiên, hộ gia đình quý vị chỉ hội đủ điều kiện được mua một sản phẩm giảm giá qua chương trình Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh của hội đồng thành phố. 

Gia đình tôi có thể có cả thùng nuôi trùng/giun (worm farm) lẫn một thùng làm phân xanh (compost bin) hay không? 

Vâng. Có cả thùng làm phân xanh (compost bin) lẫn thùng nuôi trùng/giun (worm farm) có thể có lợi. Tuy nhiên, mỗi hộ gia đình chỉ hội đủ điều kiện mua một sản phẩm Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh giảm giá qua chương trình này. Nếu muốn mua sản phẩm thứ hai, quý vị có thể mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) theo giá bình thường từ cửa hàng trên mạng Internet của chúng tôi hoặc tại các cửa hàng vườn tược. 

Nếu tôi cư ngụ trong căn hộ không có ban-công hoặc vườn tược thì sao? 

Quý vị có thể duy trì thùng nuôi trùng/giun (worm farm) trên ban-công, trong nhà để xe, phòng tắm hay nhà bếp của quý vị. Quý vị có thể đem phân bón và phân trùng/giun quý vị làm ra cho hàng xóm, bạn bè hay khu vườn cộng đồng gần đó. 

Ngoài ra, quý vị có thể đặt một thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) ở khu vực công cộng của tòa nhà. Hãy bàn với hàng xóm, sau đó nói chuyện với ban quản trị sở hữu chủ (body corporate) hay người quản lý dãy căn hộ của quý vị để xin họ chấp thuận. Sau đó quý vị có thể mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) cho khu nhà của quý vị tại trang mạng này. 

Tôi có thể tham gia Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh nếu tôi không cần thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) mới hay không?

Có, quý vị hãy liên lạc với hội đồng thành phố địa phương và yêu cầu được ghi tên vào danh sách gửi thư Cuộc Cách mạng Làm Phân Xanh.

Nếu tôi đã biết cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun rồi thì sao?

Nếu đã biết cách làm phân xanh hoặc nuôi trùng/giun, quý vị không cần phải học bài hướng dẫn (dù quý vị có thể học thêm một vài điều và bài học này rất thú vị, vì vậy, chúng tôi khuyên quý vị nên học!). Quý vị vẫn sẽ cần phải làm bài kiểm tra để hội đủ điều kiện mua thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm giá.

Tôi có thể đến dự buổi hội thảo để tìm hiểu thêm hay không?

Hội đồng thành phố của quý vị có khi sẽ tổ chức hội thảo miễn phí, do đó, quý vị hãy xem phần “Sơ lược” tại trang mạng này để biết thêm thông tin.

Tôi có thể làm những gì khác? 

Truy cập trang mạng Love Food, Hate Waste để học cách quý vị có thể giảm thiểu lượng thức ăn trở thành thực phẩm thải bỏ ngay từ đầu. Quý vị cũng có thể truy cập trang mạng Food Lovers Republic để tìm hiểu cách quý vị có thể giảm lượng thực phẩm thải bỏ bằng cách lập kế hoạch cho bữa ăn và lập danh sách mua sắm của quý vị. Nếu hội đồng thành phố của quý vị có tham gia chương trình, quý vị cũng sẽ được hưởng khuyến mãi đặc biệt sau khi học bài hướng dẫn và làm bài kiểm tra.

Contact us

 

Residents

If you have any questions please contact your council. First, find your council by entering your postcode on the home page of this web site. If your council is participating click on the name and then click on Contact Us on your council's Compost Revolution home page. If your council is not listed ask your council to join the Compost Revolution here.

Councils

If you would like to contact Revolution Apps to discuss how you can spark a revolution in your LGA, visit our Council information sectionemail us or call us on 02 9212 3366. 

Reduce your food waste and support your school!


Grab a home compost bin, worm farm, or bokashi bin to turn your food scraps into soil and fertiliser - and we'll donate 10% to your school's gardening program (in the form of a gift voucher). It's that simple!

Gardening and sustainability programs are popping almost every day at schools across Australia. Some are even part of the curriculum. What better way to educate students on the fun, beauty, and responsibility of the cycle of life than by teaching them how to recycle food scraps into soil and fertiliser through composting and worm farming - and then doing the same at home?

This is where Scraps for Schools comes in. As kids get skilled up at school, why not bring their skills to life to make a difference at home? Simply grab a compost bin, worm farm or bokashi bin from us to start a tradition at home that will pass down through the generations. And for every bin or farm you get, we'll donate money to your school.

Here's how it works

 1. Nominate your school. (Be sure to chat with the principal or a gardening champion at your school to get their ok.)

2. Email us at [email protected] to get a custom coupon code to track donations.

3.We will send you a flyer and materials to help promote the revoltion in your school. 

4. Spread the word around your school! Get the flyer into the school newsletter, send flyers home with students, post it up in classrooms and hallways, and contact your local newspaper. Most councils are happy to provide schools with printed flyers.

5.  Your school gets 10% (via a gift voucher for worm farming and composting gear for your school garden) for every bin or farm purchased with the coupon code. and there's no limit to how much you can generate!

Talk to your school, get in touch with us, and get started today!