Các sản phẩm của chúng tôi

Inner West Council cung cấp cho các cư dân của mình các sản phẩm tuyệt vời với mức giảm giá lớn để đảm bảo mọi người có thể tái chế các thực phẩm thải bỏ của họ tại nhà. Nguồn gốc các sản phẩm của chúng tôi đều từ các nhà cung ứng của Úc và từ các nhà cung ứng toàn cầu chất lượng tốt nhất nếu sản phẩm địa phương không phù hợp.

Các sản phẩm khác có sẵn trên toàn nước Úc

Quý vị cũng có thể mua các sản phẩm này với mức giảm giá lên tới 40% của Giá Bán Lẻ Đề Xuất (không có trợ cấp của hội đồng) ở bất kỳ nơi đâu trên nước Úc.