Τι συμβαίνει με τα οργανικά υλικά στις χωματερές;

Όταν τα απορρίμματα τροφών και άλλα οργανικά υλικά που αποστέλλονται σε χωματερές, αρχίζουν να σαπίζουν αναερόβια (χωρίς οξυγόνο) απελευθερώνουν αέρια του φαινομένου θερμοκηπίου, κυρίως μεθάνιο (CH4), το οποίο συμβάλλει στην κλιματική αλλαγή. Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν ότι η επίπτωση του μεθανίου στην Κλιματική Αλλαγή είναι περίπου 25 φορές μεγαλύτερη από ό, τι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2). 

Φυσικά, η μεταφορά όλων αυτών των βαριών οργανικών αποβλήτων σε χωματερές προϋποθέτει μεγάλα φορτηγά που εκδίδουν ρύπανση και  αυξάνουν το διοξείδιο του άνθρακα. Χειροτερεύοντας την κατάσταση, η σήψη οργανικών υλικών αναμιγνύεται με βαρέα μέταλλα και άλλες χημικές ουσίες από τα ηλεκτρονικά είδη στις χωματερές και δημιουργεί μια τοξική λάσπη που μπορεί μερικές φορές να διαβρώσει την επένδυση πηλού της λεκάνης της χωματερής. Τελικά, αυτές οι υπόγειες τοξίνες μπορούν να περάσουν στα αποθέματα νερού. 

Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα; 

Με την κομποστοποίηση των αποφαγιών σας, αντί να τα στέλνετε στις χωματερές, τα νοικοκυριά μπορούν να μειώσουν σημαντικά την συμβολή τους στην κλιματική αλλαγή. Στην πραγματικότητα, περίπου το 3% των συνολικών εκπομπών αερίων του φαινομένου θερμοκηπίου της Αυστραλίας προέρχεται από σήψη οργανικής ύλης σε αναερόβιες συνθήκες (χωρίς αέρα) σε χωματερές. Για να το αντιληφθούμε καλύτερα, δηλαδή περίπου όσο και η αεροπορική βιομηχανία ολόκληρης της χώρας.

Το ταξίδι των τροφών προς το πιάτο μας. 

Πολύ πριν το φαγητό μας φτάσει στο πιάτο μας, είχε ήδη κάνει ένα μακρύ ταξίδι εντατικής κατανάλωσης πόρων. Χρειάζεται πολύ νερό, λιπάσματα, ενέργεια, ψύξη, αποθήκευση, συσκευασία και καύσιμα μεταφοράς για να παραχθεί το φαγητό σας και να έλθει στο σούπερ μάρκετ πριν το πάρετε στο σπίτι σας. Η κομποστοποίηση απορριμμάτων τροφών σας είναι ένας καλός τρόπος για τη μείωση των επιπτώσεων των αποβλήτων υγειονομικής ταφής, αλλά είναι επίσης σημαντικό αρχικά να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματα τροφών. 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  Love Food, Hate Waste (Αγαπάτε την Τροφή, Μισείτε τη Σπατάλη) για να μάθετε αρχικά πώς μπορείτε να ελαχιστοποιήσετε την ποσότητα των τροφών που καταλήγουν απόβλητα. Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το Food Lovers Republic (Δημοκρατία όσων Αγαπούν τη Τροφή) για να μάθετε πώς μπορείτε να μειώσετε τα απορρίμματα τροφών προγραμματίζοντας τα γεύματά σας και τις λίστες για ψώνια. Αν η Δημαρχία σας συμμετέχει, θα δικαιούστε και ειδικές προσφορές, αφού πρώτα κάνετε το φροντιστήριο και το τεστ.