Bokashi

5Phân bón dạng dung dịch Bokashi

Khi các phế liệu phân hủy, chúng sẽ tạo ra một chất lỏng có chứa các vi sinh vật, đó chính là dung dịch Bokashi! Hãy sử dụng vòi nước trên thùng của quý vị để chắt lọc dung dịch này ít nhất vài ngày một lần.

Mẹo

Nếu quý vị đi du lịch, quý vị có thể để thùng Bokashi tự lên men. Hãy nhớ phun thêm dung dịch hoặc rắc thêm lớp cám (thóc lúa), và kiểm tra xem nắp đậy đã kín hơi chưa.

Thời gian lên men càng lâu thì thời gian nó phân hủy thành đất càng nhanh khi được lấy ra khỏi thùng.

Quý vị có biết?

Việc trộn các vi sinh vật sử dụng trong các thùng Bokashi đầu tiên (có nghĩa là "các vi sinh vật hiệu quả" trong tiếng Nhật) do Giáo sư Teruo Higa phát triển. Ông là người tin rằng nông nghiệp đã trở nên phụ thuộc quá nặng nề vào việc sử dụng hóa chất, và ông muốn tìm ra một cách tiếp cận tốt hơn trong đó các vi sinh vật có thể được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển của cây trồng.

Cà rốt