Làm phân xanh (Composting)

4Bỏ các thứ vào thùng làm phân xanh

Yếu tố then chốt để làm phân xanh tốt chỉ đơn giản là: Thực phẩm! Trộn! Vườn! 

Công thức này là cách dễ nhất để quý vị bảo đảm thùng làm phân xanh có tỷ lệ các thứ cân bằng và có nhiều không khí nhờ quý vị thường xuyên trộn và làm tơi các thứ. Điều này giúp quý vị kiểm soát độ ẩm trong thùng làm phân xanh bằng cách cân bằng thực phẩm thải bỏ ướt với cây cành khô. 

Mẹo

  • Để tiện tay khi quý vị cần chúng, quý vị nên tồn trữ cây cành và cỏ vụn bên cạnh thùng làm phân xanh. 
  • Lấy thùng/xô đựng rác nhà bếp của quý vị múc cây cành từ đống cây cành quý vị tồn trữ đổ vào thùng. Điều này giúp quý vị bảo đảm lượng thực phẩm thải bỏ và cây cành sẽ bằng nhau. 

Quý vị có biết?

Làm phân xanh lạnh

Phương pháp trên được gọi là làm phân “lạnh”. Đây là cách thuận tiện nhất để quý vị thường xuyên làm phân xanh bằng thực phẩm thải bỏ của mình. Phân xanh sẽ thải ra nhiệt nhưng vì quý vị bỏ thêm các thứ dần dần, nhiệt độ sẽ không nóng lắm. Phải mất từ 3 đến 6 tháng phân xanh mới sẵn sàng. 

Làm phân xanh nóng

Đây là phương pháp khi quý vị bỏ từng lớp các thứ vào thùng làm phân xanh cùng một lúc và để cho chúng "nấu", thỉnh thoảng quý vị trộn và cho thêm nước. Với cách này quý vị sẽ có phân xanh trong 6-10 tuần. 

Đôi khi người làm vườn sử dụng cả hai phương pháp; thiết lập một thùng làm phân xanh "nóng" đầy tới miệng thùng và để cho nhiệt làm cho chúng chín và một thùng làm phân xanh "lạnh" để họ thường xuyên bỏ thêm các thứ thải bỏ. 

Cà rốt