Επιλέξτε ένα τεστ

Τι ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας, ο κάδος κομποστοποίησης ή η φάρμα σκουληκιών; All Quizzes

Kομποστοποίηση

Compost bins retain heat to speed up the process via above ground, partially buried, or rotating chambers.

  • Processes lots of food scraps (limit meat and diary).
  • Above ground and tumblers compost garden waste too.
  • Low maintenance.Produces rich harvestable compost for your garden and the sourrounding soil, plus tumblers produce liquid fertiliser.

See benefits

Φάρμα σκουληκιών

Hungry worms break down food scraps into solid and liquid nutrients in traditional multi-tray and new below ground farms. 

  • Processes small to medium amounts of food scraps, primarily fruit and vegetables.
  • Suitable for indoor as well as outdoor placement.
  • A bit more maintenance.

All worm farms produce rich harvestable worm castings. Traditional farms also produce lots of liquid fertiliser for your garden.

See benefits