Tiết kiệm tới 80% chi phí mua thùng làm phân xanh và thùng nuôi trùng/giun!

Nhận một thùng nuôi trùng/giun, thùng làm phân xanh hoặc thùng bokashi giảm giá được hội đồng địa phương cho giao tới tận nhà quý vị và hãy chuyển thực phẩm thải bỏ của quý vị thành phân bón dạng lỏng và đất trồng giầu chất dinh dưỡng.

Hãy xem mức giảm giá của hội đồng của quý vị

Tìm hiểu về việc làm phân xanh và nuôi trùng/giun, làm bài kiểm tra và trúng giải thưởng một thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun