Tiết kiệm tới 80% chi phí mua thùng làm phân xanh và thùng nuôi trùng/giun!

Nhận một thùng nuôi trùng/giun, thùng làm phân xanh hoặc thùng bokashi giảm giá được hội đồng địa phương cho giao tới tận nhà quý vị và hãy chuyển thực phẩm thải bỏ của quý vị thành phân bón dạng lỏng và đất trồng giầu chất dinh dưỡng.

Hãy xem mức giảm giá của hội đồng của quý vị

We use your address to find your local council to show you the products and discounts you are eligible to claim. We store your address anonymously to improve the service we provide you and our partner councils. If you also provide your email address we may contact you with special offers and updates from time to time. You can ask for your address to be removed from our system and/or unsubscribe at any time. If you have any queries please contact us.

How is my data used?
Tìm hiểu về việc làm phân xanh và nuôi trùng/giun, làm bài kiểm tra và trúng giải thưởng một thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun