Tiết kiệm tới 80% chi phí mua thùng làm phân xanh và thùng nuôi trùng/giun!

Nhận một thùng nuôi trùng/giun, thùng làm phân xanh hoặc thùng bokashi giảm giá được hội đồng địa phương cho giao tới tận nhà quý vị và hãy chuyển thực phẩm thải bỏ của quý vị thành phân bón dạng lỏng và đất trồng giầu chất dinh dưỡng.

Hãy xem mức giảm giá của hội đồng của quý vị

Chúng tôi sử dụng địa chỉ của quý vị để tìm hội đồng địa phương của quý vị để hiển thị cho quý vị thấy các sản phẩm và các giảm giá quý vị có đủ điều kiện nhận. Chúng tôi lưu trữ địa chỉ của quý vị một cách ẩn danh để cải thiện dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và các hội đồng đối tác của chúng tôi. Nếu quý vị cũng cung cấp địa chỉ email của mình, chúng tôi thỉnh thoảng có thể liên lạc với quý vị để thông báo các ưu đãi đặc biệt và cập nhật thông tin. Quý vị có thể yêu cầu xóa địa chỉ của mình khỏi hệ thống của chúng tôi và/hoặc hủy đăng ký bất kỳ lúc nào. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Dữ liệu của tôi được sử dụng như thế nào?
Tìm hiểu về việc làm phân xanh và nuôi trùng/giun, làm bài kiểm tra và trúng giải thưởng một thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun