Tái chế thực phẩm thải bỏ

Được hội đồng thành phố bán thùng làm phân xanh (compost bin) hoặc thùng nuôi trùng/giun (worm farm) giảm giá và giảm một nửa lượng rác quý vị thải bỏ ra bãi rác bồi.

Làm phân xanh tại nhà không khó và tránh đổ thực phẩm thải bỏ ra bãi rác bồi, nơi chúng thải ra khí nhà kính có hại khi chúng phân hủy. Bài hướng dẫn ngắn gọn của chúng tôi sẽ chỉ cho quý vị cách thức tái chế thực phẩm thải bỏ, giảm tác động của quý vị lên môi trường và sản xuất phân bón màu mỡ cho khu vườn của quý vị.

Find your council to unlock your discount

Tìm hiểu về việc làm phân xanh và nuôi trùng/giun, làm bài kiểm tra và trúng giải thưởng một thùng làm phân xanh hoặc thùng nuôi trùng/giun