Bokashi

6Cách phòng tránh các vấn đề nảy sinh

Mẹo

Để tránh hoàn toàn các mùi khó chịu hoặc hiện tượng mốc xanh trong thùng Bokashi của quý vị, hãy cố gắng dọn sạch thùng 2 tuần một lần thậm chí ngay cả khi thùng vẫn chưa đầy hẳn.