Bokashi

1Thông tin cơ bản

Bokashi là cách làm phân xanh không có mùi mà quý vị có thể thực hiện ngay trong bếp của mình. Đây là một cách tuyệt vời để chuyển rác thải nhà bếp của quý vị thành phân bón dạng lỏng và phân xanh. Vườn tược và các cây trồng trong chậu của quý vị sẽ vui lắm đấy.